Etiqa Takaful Online Agency


Etiqa Takaful Manfaat Hospital


Kos hospital semakin tinggi pada masa kini. Apabila anda perlu dimasukkan ke hospital pada masa kecemasan, anda tentunya akan berfikir "bagaimana hendak membayar bil-bil ini?"   

Oleh it, Hospital Cash Benefit direka khas untuk mengurangkan kesengsaraan dan membantu keperluan kewangan anda dengan bayaran tunai sehingga RM200 sehari!


Apabila di hospital, sejumlah wang tunai tetap akan dibayar setiap hari sehingga penginapan maksimum 365 hari, bagi mana-mana satu kemalangan atau penyakit yang dihadapi