Etiqa Takaful Online Agency


Etiqa Takaful Pristin

Ambillah Satu Langkah Mudah Ke Arah Simpanan yang membantu anda Nikmati Kehidupan Yang Dirancang

Jika anda bimbang tentang meletakkan wang anda dan tidak dapat mengetahuinya untuk seketika , and boleh menyimpan dengan pelan Pristin, dimana anda akan melihat bahawa pulangan adalah hanya sekitar sudut.

Lihat Wang Anda Berkembang Dengan Pristin

Pristin adalah pelan Takaful yang memberikan pulangan tahunan bagi 20 tahun yang akan datang. Pembayaran tunai tahunan akan bermula dari 5% - 10% daripada Caruman Tahunan Asas, anda boleh yakini bahawa wang anda bekerja untuk anda secara pasif.

Pristin membolehkan anda menikmati hidup dengan sepenuhnya dan mendapat ketenangan fikiran dengan mengetahui bahawa anda dilindungi dan akan menerima bayaran tunai tahunan untuk menampung gaya hidup anda.

Siapakah yang layak?

Orang yang Dilindungi: Sesiapa yang berumur di antara 14 hari hingga 60 tahun.

Peserta: Sesiapa yang berumur di antara 18 hingga 60 tahun.Sumbangan

Dengan jumlah sumbangan yang berpatutan, anda boleh mengambil bahagian dalam Pristin dan menikmati semua faedah yang ditawarkan oleh pelan ini. Anda juga mempunyai pilihan untuk membayar caruman secara bulanan, suku tahun, setengah tahun atau secara tahunan.

Asas Kontrak

Pelan ini menggunakan konsep Tabarru,di mana Peserta bersetuju menderma atau menyumbang bahagian yang ditentukan daripada sumbangan yang dibayar kepada PRF (Tabarru' Tabarru Fund) bagi bantuan bersama dan bantuan kepada peserta dalam kes memerlukan. Pelan ini juga mengamalkan konsep Wakalah, di mana Peserta mencalonkan Pengendali Takaful untuk berfungsi bagi pihak mereka untuk melabur dan menguruskan kedua-dua PRF dan PIF. Yuran Wakalah akan ditolak dari sumbangan yang dibayar. Jumlah baki akan dimasukkan ke dalam PRF dan PIF.