Etiqa Takaful Online Agency


Etiqa Takaful Karisma


Mula Melindungi serta Menyimpan Hari ini dan Bersedia untuk Esok

Kita sering bergembira dalam kebahagiaan pada masa ini. Untuk memastikan bahawa detik-detik itu kekal dan berterusan dalam kehidupan kita, adalah penting untuk menyediakan diri kita dan keluarga kita dari situasi yang tidak diduga. Dan penyediaan hanya boleh dibuat melalui simpanan yang betul. Dengan penyediaan dan perlindungan pelan yang betul, kita dapat memastikan masa depan keluarga kita walaupun kita tidak lagi boleh berada di sana untuk mereka.

"Rakyat Malaysia tidak menyimpan cukup dan mereka tidak bersedia untuk menghadapi krisis kewangan seperti kehilangan pekerjaan mereka atau akan diberhentikan kerja. Menurut kaji selidik terbaru dari Citi’s Financial Quotient (Fin-Q) 2008, 12% daripada rakyat Malaysia berkata mereka tidak menyimpan apa-apa. Sekiranya berlaku kehilangan pekerjaan dan perbelanjaan mereka tetap berterusan, satu per lima menunjukkan simpanan mereka akan hanya bertahan selama empat minggu. Rata-rata, rakyat Malaysia dilaporkan mempunyai 11 minggu simpanan dalam simpanan. "*

* Sumber: The Star, 19 Februari 2009


Jumlah Perlindungan beserta Faedah Jangka Panjang

Karisma adalah perlindungan Takaful dan pelan simpanan. Pelan ini datang dengan Pembayaran tunai sehingga 10% daripada Jumlah Perlindungan Asas akan dibayar setiap dua (2) tahun sepanjang tempoh kontrak. Menyediakan perlindungan fleksibel untuk Peserta dan Orang yang Dilindungi, anda juga mempunyai pilihan tempoh 20 dan 30 tahun.

Riders untuk Peserta


Asas Kontrak

Pelan ini adalah berasas kepada konsep Tabarru, di mana Peserta bersetuju menderma atau menyumbang bahagian yang ditentukan daripada sumbangan yang dibayar kepada PRF (Tabarru' Tabarru Fund) yang bermaksud bantuan bersama dan bantuan kepada peserta dalam kes memerlukan.


Pelan ini juga mengamalkan konsep Wakalah, di mana Peserta mencalonkan Etiqa Takaful Berhad untuk bertindak bagi pihak mereka untuk melabur dan menguruskan kedua-dua PRF dan PIF. Yuran Wakalah akan ditolak dari sumbangan yang dibayar. Jumlah baki akan dimasukkan ke dalam PRF dan PIF.