Etiqa Takaful Online Agency


Etiqa Takaful Mabrur


Memenuhi Rukun Islam Yang Kelima Anda

Sebagai salah satu daripada lima rukun Islam, adalah wajib bagi setiap Muslim yang mampu untuk mengerjakan ibadat Haji, untuk menjadi tetamu Allah sekurang-kurangnya sekali dalam seumur hidupnya. Sebagai perkara yang terbesar setiap tahun yang berlaku di dunia, Haji adalah demonstrasi perpaduan kita umat Islam sebagai penyerahan kita kepada Tuhan. Ia adalah satu perjalanan yang indah pengampunan, bentuk jihad yang paling mudah dan satu lagi peluang untuk memulakan hidup baru secara tulen.

Dengan perjalanan yang penting ini, perancangan awal dan sempurna adalah penting untuk memastikan anda bersedia dari segi mental, rohani dan sebagai atau yang lebih penting, kewangan. Mula bersedia sekarang untuk mencapai destinasi terakhir anda.

Membawa Kelainan untuk Perjalanan Rohani Anda

Mabrur adalah simpanan Takaful dan pelan perlindungan komprehensif yang melengkapkan persediaan anda untuk Haji dan Umrah. Etiqa menyediakan pusat setempat untuk anda merancang Haji dan Umrah yang lebih baik. Kami memudahkan proses membuka akaun Tabung Haji anda dan pendaftaran Haji apabila Bayaran Tunai pertama dibayar. Dengan pelan ini, membuka akaun Tabung Haji anda adalah percuma.

Pelan ini didatangi dengan Bayaran Tunai dibayar pada akhir tahun ketiga(3) Sijil dan setiap tahun selepas itu dengan Pembayaran tunai sebanyak 10% pada tahun ketiga. Manfaat Bayaran Tunai akan terkumpul di akaun Tabung Haji anda, simpanan ke arah rohani dan rancangan lain yang anda telah dibuat untuk diri sendiri dan orang yang anda sayangi. Pelan ini juga menyediakan perlindungan komprehensif untuk kedua-dua Peserta dan Orang yang Dilindungi, dan anda mempunyai fleksibiliti dalam pilihan tempoh dari 20 hingga 30 tahun.

Faedah utama

Mula mengembangkan simpanan anda

Nikmati Bayaran Tunai tetap sehingga 10% daripada Jumlah Asas Dilindungi. Bayaran tunai akan dibayar kepada anda pada setiap akhir tahun, bermula 3 tahun selepas tarikh permulaan sijil.

Manfaat Kematangan

Ketika hidup Orang Yang Dilindungi pada akhir tempoh Takaful, nilai yang terkumpul di dalam Dana Pelaburan (PIF) termasuk keuntungan PIF dan Peserta dan Dana Risiko Peserta (PRF) lebihan, jika ada, yang telah diperuntukkan akan diberikan kepada Peserta akan dibayar.

Perlindungan yang Komprehensif

Manfaat Kematian

Apabila berlaku kematian kepada Orang yang Dilindungi disebabkan oleh faktor semula jadi atau tidak sengaja, Jumlah Perlindungan, Perbelanjaan Pengebumian RM1, 000  dan ditambah dengan nilai terkumpul dalam PIF, termasuk apa-apa keuntungan daripada pelaburan (jika ada) akan dibayar.

Pampasan berganda untuk Kematian Akibat Kemalangan

Kami menyediakan 100% tambahan daripada Jumlah Perlindungan Asas yang dibayar apabila Kematian Orang Yang Dilindungi sehingga umur 70 tahun pada hari jadi berikutnya, akibat kemalangan semasa menunaikan Haji atau Umrah di Makkah atau Madinah.

Manfaat Kecacatan Kekal (TPD)

Apabila TPD bagi Orang Yang Dilindungi sebelum umur 65 tahun pada hari jadi berikutnya, amaun Jumlah Perlindungan campur semua nilai terkumpul dalam PIF, termasuk apa-apa keuntungan daripada pelaburan (jika ada) akan dibayar.

Jika Jumlah agregat yang Dilindungi dibayar (setiap orang yang dilindungi) adalah sehingga RM1 juta, ia akan dibayar sekaligus. Sekiranya Jumlah Dilindungi menjadi lebih daripada RM1 juta, maka baki Jumlah Perlindungan akan dibayar satu (1) tahun selepas pembayaran pertama dibuat, tertakluk kepada terma-terma dan syarat-syarat yang dinyatakan di dalam Sijil Takaful.

Manfaat Badal Haji

Apabila suatu peristiwa malang mengenai Kematian atau TPD sebelum mengerjakan haji, Kami akan memastikan bahawa kewajipan Orang yang Dilindungi akan ditunaikan dengan membayar RM3, 000 sebagai Badal Haji manfaat. Manfaat ini hanya didapati jika Elaun Haji tidak dituntut dan umur Orang Yang Dilindungi mestilah 16 hari jadi berikutnya dan ke atas. Untuk TPD, Orang yang Dilindungi mestilah tidak melebihi umur 65 tahun hari jadi berikutnya.

Elaun Haji dan Umrah

Untuk melaksanakan haji dan umrah, RM1, 000 akan dibayar. Jika Orang yang Dilindungi melakukan haji dan umrah bersama-sama pada masa yang sama, hanya elaun Haji akan dibayar. Haji dan Umrah elaun tidak boleh dituntut dalam tahun sijil yang sama dan tertakluk kepada dua belas (12) bulan selang daripada tuntutan terakhir dibuat.

Ihsar Manfaat *

Apabila Orang yang Dilindungi dalam keadaan berihram dan dihalang daripada menunaikan Haji atau Umrah kerana keadaan perubatan, kami akan membayar Manfaat sehingga RM1, 000 sepanjang tempoh perlindungan bagi pembayaran kos haiwan yang dikorbankan.

Elaun Penjagaan Anak *

Apabila melaksanakan Haji, Orang yang Dilindungi akan mempunyai ketenangan fikiran kerana beliau atau anak-anaknya akan dijaga. RM1, 000 akan dibayar. Kanak-kanak tidak boleh melebihi usia 18 hari jadi berikutnya.

  

Untuk keterangan lanjut, anda boleh muat turun risalah di bawah


Risalah Etiqa Takaful Mabrur