Etiqa Takaful Online Agency


Etiqa Takaful Perlindungan Rumah


Rumah adalah tempat perlindungan bagi kasih sayang dan keselamatan untuk keluarga anda. Menyediakan perlindungan untuk rumah anda sudah tentunya tidak mewah tetapi satu pelaburan yang berhemat dan bijak. Rumah adalah tempat perlindungan bagi kasih sayang dan keselamatan untuk keluarga anda. Menyediakan perlindungan untuk rumah anda sudah tentunya tidak mewah tetapi satu pelaburan yang berhemat dan bijak


Perlindungan Asas

Polisi ini melindungi kerugian atau kerosakan kepada bangunan dan / atau isi rumah kediaman, rumah pangsa dan kondominium (tidak termasuk bangunan dalam pembinaan) terhadap:

1. Kebakaran, kilat dan petir

2. Letupan

3. Pesawat dan peranti udara yang lain dan / atau benda yang gugur daripadanya

4. Kesan oleh sebarang kenderaan jalan raya atau binatang bukan kepunyaan atau di bawah kawalan Pihak Diinsuranskan atau mana-mana anggota keluarganya

5. Pecahan atau limpahan tangki air, peralatan atau paip

6. Kecurian tetapi hanya jika disertai dengan pemecahan menggunakan kekerasan dan keganasan sebenar ke dalam atau keluar dari bangunan atau apa-apa ancaman cubaan

7. Taufan, siklon, taufan, ribut

8. Gempa bumi, letusan gunung berapi

9. Banjir

10. Kerosakan kepada Cermin oleh kerosakan (tidak termasuk cermin tangan) sehingga RM500

11. Pampasan bagi kematian Diinsuranskan disediakan disebabkan oleh pencuri atau kebakaran


Pemohon yang layak

Empunya rumah, rumah-rumah dan penyewa rumah (kandungan).

Premium & Extensions

Premium asas dikira berdasarkan kadar tarif api standard yang ditetapkan oleh Persatuan Insurans Am Malaysia (PIAM) dan dipengaruhi oleh jenis bangunan (berkembar, tidak berkembar, rumah pangsa atau pangsapuri), klasifikasi pembinaan bangunan.

Pada premium tambahan, polisi asas boleh diperluaskan untuk melindungi kerugian atau kerosakan kepada harta yang disebabkan oleh:

1. Kaca plat sehingga RM1000

2. Tidak berpenghuni yang melebihi 90 hari

3. Kecurian penuh

4. Rusuhan, Mogok dan Kerosakan Oleh Niat Jahat

5. Penenggelaman dan Gelinciran Tanah

  


Untuk keterangan lanjut, anda boleh muat turun risalah di bawah


Etiqa Takaful Perlindungan Rumah