Etiqa Takaful Online Agency


Etiqa Takaful Perlindungan Kenderaan


Di Etiqa, kami memahami kepentingan anda untuk mempunyai sebuah kenderaan untuk bekerja atau sebab-sebab sosial. Oleh itu, sekiranya sesuatu peristiwa malang, Etiqa Takaful Komprehensif Kereta Persendirian memastikan setiap tuntutan dapat diselesaikan dalam secepat mungkin.

Apakah yang dilindungi di bawah Takaful Komprehensif Kereta Persendirian?

Kehilangan atau kerosakan kepada kenderaan anda, dalam keadaan:

• Pelanggaran secara sengaja walaupun jika disebabkan oleh kerosakan mekanikal atau tahap normal haus dan lusuh

• Objek jatuh ke atas kenderaan melainkan disebabkan oleh banjir, ribut atau malapetaka semula jadi

• Kebakaran, letupan atau kilat

• Pecah, Break-In atau Kecurian

• Berniat jahat

• Apabila Di Transit (termasuk semasa punggah memunggah) melalui jalan raya, kereta api atau laluan air pedalaman


Apakah perlindungan tambahan di bawah polisi ini?

• Perlindungan cermin: Melindungi terhadap kerosakan kaca cermin kereta anda atau tingkap.

• Perlindungan Aksesori Kereta : Melindungi terhadap kerugian atau kerosakan pada aksesori tertentu.

• Perlindungan Pemandu tambahan : Meliputi perlindungan Takaful kepada nama tambahan pemandu

• Perlindungan Risiko khas: Melindungi terhadap kerosakan kereta anda yang disebabkan oleh Banjir, Taufan, Hurikan atau Ribut

• Perlindungan Gangguan Awam: Melindungi terhadap kerugian atau kerosakan kepada kereta anda disebabkan oleh mogok, rusuhan atau kekecohan awam

• Cassette: Melindungi terhadap sebarang tindakan liabiliti undang-undang ke atas kelalaian yang dilakukan terhadap penumpang anda

• Liabiliti Undang-undang untuk Penumpang: Melindungi anda terhadap sebarang liabiliti undang-undang diambil terhadap anda oleh mana-mana penumpang anda. (Perlindungan ini adalah wajib sekiranya anda memandu kereta anda di Singapura)


Apakah perkara-perkara biasa yang tidak boleh diterima untuk membuat tuntutan?

• Pemandu yang diberi kuasa tidak mempunyai kelas lesen yang bersesuaian

• Kehilangan atau Kerosakan: -

• Disebabkan oleh memandu manakala di bawah pengaruh dadah atau alkohol

• Disebabkan oleh penggunaan menyalahi undang-undang kereta oleh pemandu yang diberi kuasa

• Kereta yang disebabkan oleh Kemusnahan Awam (mogok, rusuhan dan kekecohan awam)

• Disebabkan oleh Banjir (melainkan jika dilanjutkan)

• Disebabkan daripada penggunaan di dalam sukan bermotor atau pertandingan (seperti ujian memanjat bukit, perlumbaan kereta)

• Apabila kereta rosak dan ditinggalkan tanpa langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan lagi

• Kerosakan atau liabiliti yang berlaku di luar Malaysia, Singapura atau Negara Brunei Darussalam


Adakah pelan ini mempunyai Bantuan Pecahan Motor?

Ya. Semua pelanggan Etiqa Takaful Komprehensif Kereta Persendirian mempunyai akses kepada 24 jam Etiqa Auto Assist. Ia menyediakan perkhidmatan bermotor seperti berikut:

• 24 jam Kecemasan Kereta & Repair Roadside Minor

• Bantuan perjalanan Alternatif

• Aturan untuk penginapan hotel

• Rujukan ke Pusat Servis

• Khidmat Pesanan Kecemasan untuk anda menghubungi keluarga dan lain-lain sekiranya berlaku kemalangan


 


Untuk keterangan lanjut, sila rujuk kepada brochure di bawah


Etiqa Auto Assist Benefit


Sijil Takaful Kereta Persendirian